Materiały izolacyjne

Folie.

Folie izolacyjno-budowlane to grupa wyrobów służących do szeroko rozumianej izolacji stosowanej

w budownictwie.

Folie z tej grupy są stosowane w obiektach od fundamentów po dach.



Folia trzywarstwowa do paroszczelnej izolacji konstrukcji ścian i dachów.

Paroizolacja jest niezbędnym składnikiem izolacji dachu. Jej rola polega na blokowaniu pary wodnej stale

napierającej na izolacje termiczne z wnętrza pomieszczeń.

 


Foli
a fundamentowa kubełkowa to skuteczny sposób zabezpieczania budynków przed wilgocią.
Są one nowoczesnym produktem, przeznaczonym do rozwiązania złożonych problemów, związanych

z zabezpieczeniem konstrukcji budowlanych przed zawilgoceniem.

Zastosowanie: jako izolacja zewnętrzna: ścian,fundamentów,tarasów,stropów,stropodachów


Folie budowlane mają szerokie zastosowanie w budownictwie .Służą one jako izolacja przeciwwilgociowa

pod podłogi ,posadzki,wylewki itp.

Ponadto ochraniają one skutecznie izolacje termiczne oraz akustyczne przed zawilgoceniem .

Oprócz możliwości użycia folii budowlanej jako warstwy izolacyjnej,zapewniają one równiez ogólną ochronę

i zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi materiałów budowlanych podczas składowania .

Folie budowlane wykorzystywane są jako osłona elewacji budynków oraz stolarki okiennej w czasie

wykonywania robót wykończeniowych oraz jako prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych.
 

 Taśma aluminiowa.
Taśma aluminiowa stosowana jest do stałego łączenia materiałów izolacyjnych,np.do zaklejania
złączeń wszelkich paroizolacji.
Taśma aluminiowa składa sie z folii polipropylenowej o wysokiej wytrzymałości na rozrywanie ,na wysokie temperatury,proces starzenia się oraz na promieniowanie ultrafioletowe.
Taśma ta odznacza sie ponadto wysoką wytrzymałością na zadarcia oraz ścieranie.
 

 Papa tradycyjna na tekturze .

Papa asfaltowa izolacyjna I/333 jest materiałem rolowym otrzymywanym przez nasycenie asfaltem tektury

budowlanej o gramaturze 333 g/m.

Jest przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń przed działaniem wody i wilgoci.

Papy asfaltowe na tekturze budowlanej należy przyklejać do podłoża używając wyłącznie lepików

asfaltowych, a do podłoży drewnianych papę należy mocować mechanicznie.

Stosując lepiki asfaltowe na zimno należy przestrzegać wymagania odparowania rozpuszczalników zawartych

w warstwie rozprowadzonego lepiku. ęłęóGłównym obszarem zastosowania pap tradycyjnych jest wykonywanie wielowarstwowych pokryć dachowych,

izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych.


 Plastpapa.

Folia hydroizolacyjna nazwa handlowa PLASTPAPA  przeznaczona do :

-izolacji fundamentów ścian części naziemnych obiektów budowlanych stropów, tarasów, piwnic;

- izolacji wszelkich zbiorników, oczek wodnych, cieków,tam, śluz, itp.;

- izolacji podłoża zbiorników paliwowych i olejowych; zabezpieczeń wałów przeciwpożarowych;

- izolacji oczyszczalni ścieków; rekultywacji gruntów.

Folia hydroizolacyjna dostępna jest w następujących gubościach:
-taśmy o szerokości 0,30 m, 0,50 m, 0,60m ,0,90m
-wstęgi o standartowej szerokości 1,80 m
-płacht do uszczelnień pionowych i poziomych w budownictwie o dowolnych wymiarach,połączonych
za pomocą zgrzewu .

Zalety:
- trwałość- nie ulega rozkładowi
- łatwość ułożenia ,całkowita szczelność
- odporność na nacisk i ścieranie
- duża elastyczność układania w porównaniu do tradycyjnej izolacji - nie pęka
- odporność na działanie wody
- możliwość zgrzewania w płachty o dowolnych wymiarach

Taśma dylatacyjna.
Taśma dylatacyjna to nienasiąkliwa taśma dylatacyjna wykonana ze spienionego polietylenu,
o grubości 5 mm i wysokości 80 mm; 100 mm.
Służy do konstruowania elastycznych dylatacji brzegowych w podkładach podłogowych związanych
z podłożem. Wykorzystuje się ją także w polu pomieszczeń na konstrukcje elastycznych dylatacji
pośrednich, przebiegających przez cały przekrój podkładu, zarówno przy wykonywaniu podkładów
samopoziomujących jak i w podłogach grzewczych.
Dzięki swej elastyczności umożliwia eliminację szkodliwego wpływu rozszerzalności termiczne
i pęcznienia zastosowanych materiałów oraz izoluje termicznie i akustycznie stykające się
elementy konstrukcyjne. Szczeliny dylatacyjne po wykonaniu podkładu podłogowego powinny być
odpowiednio zabezpieczone przed zabrudzeniem.
Dylatacje brzegowe zabezpiecza się poprzez montaż cokołów ochronnych, zaś szczeliny pośrednie
w zależności od potrzeb i przewidzianej posadzki, można wypełnić na ok. 1 cm kitem dylatacyjnym,
silikonem lub zabezpieczyć posadzkowym profilem z tworzywa sztucznego.Długość:50 mb.






eurobest.pl - strony internetowe Łódź